scroll

Bahia Blanca ResortsBahia Blanca Resorts

Sekretess och datapolitik

Sekretess- och personuppgifterspolicy - gäller för användare av denna gästfrihet när du bokar

Data Controller (vi): Hospitality Business som kommer att ge dig, användaren, den begärda tjänsten. Vår identitet och kontaktuppgifter finns på webbplatsen du använde för att göra din bokning / för att ställa dina frågor till oss. De kommer också att visas på vår faktura som vi skickar till dig.

Datakompetensansvarig: Ej tillämplig på datakontrollers verksamhet.

Användare : Du, som fyllde i bokningsformuläret eller annan dokumentation som är relaterad till den.

Syfte: Syftet med behandlingen av uppgifterna som tillhandahålls genom denna blankett är att hantera de reservationer som du, användaren och / eller svarat på de frågor / förfrågningar som du ställde upp.

Rättslig grund:
- Antingen behovet av att utföra vårt kontrakt med dig, användaren / behovet av att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett kontrakt.
- Eller samtycke från dig, användaren, genom att kryssa i rutan för godkännande av villkoren för vilka denna sekretesspolicy och personuppgifter är en integrerad del.

Varaktighet: Vi lagrar de uppgifter som du, användaren har lämnat, under den tid som krävs för förvaltningen av den bokning du gjorde samt av de boendetjänster du begärde. När förvaltningen är klar kommer dina data att hållas i sex (6) månader. Om du samtycker till att få marknadsföring och / eller kommersiell information lagras dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

Processor: Vi engagerar vår partner Guestcentric Group ( www.guestcentric.com ) för att genomföra reservmotorn i vår verksamhet. Guestcentric agerar under vår auktoritet och vi har tecknat avtal med Guestcentric Group för tillhandahållande av sina tjänster. Vi har instruerat Guestcentric Group i skrivelse enligt hur behandlingen ska ske.

Uppgiftspersoner som skiljer sig från användarna: Om du, användare, ger oss personuppgifter om en annan registrerad från dig själv, ansvarar du för sådana handlingar och för att erhålla respektive samtycke från sådana registrerade för att tillhandahålla deras uppgifter .

Överföring av data: Vi ska inte överföra personuppgifter till ett tredje land utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Data Ämnesrättigheter: Dataämnen kan utöva sina rätt till åtkomst, rättelse, upphävande och motstånd genom att skicka ett mail eller via posttjänsten till kontaktuppgifterna på vår bokningswebbplats och på våra fakturor.

Tillsynsmyndighet: Om en registrerad anser att deras rättigheter påverkas kan de också vända sig till den behöriga tillsynsmyndigheten i den berörda medlemsstaten. Mer information på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

GuestCentric - Hotel website & booking technology